2010. július 02., péntek - Kardos Ábel Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Július 10.

Ünnepi hangverseny Gárdonyi Zoltán zeneszerző halálának 25. évfordulója és Gárdonyi Zsolt professzor 65. születésnapja tiszteletére - 2011. július 10-én, vasárnap 18.00 órakor

Műsoron Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt kórus-, orgona- és kamarazenei művei.

Közreműködik a székesfehérvári Primavera Vegyes Kar, Szabó Adrienn vezetésével, Szabó András orgonaművész, Kiss Dániel, a sukorói református egyházközség orgonistája, Pintér Dávid hegedűművész.

 

 

Műsor:

1. Gárdonyi Zoltán: „Praeambulum és zsoltárpartita” orgonára

Szabó András – orgona


2. Gárdonyi Zsolt: „Hommage à F. Liszt” orgonára

Szabó András – orgona


3. Gárdonyi Zoltán: Három orgonakorál

Erős vár a mi Istenünk

Szelíd szemed, Úr Jézus

Ne hagyj elesnem, felséges Isten

 

Gárdonyi Zsolt: Három orgonakorál

Jöjj, kérjük Isten áldott Szentlelkét

Bűnösök hozzád kiáltunk

Örvendj egész föld az Istennek

Kiss Dániel – orgona


4. Gárdonyi Zoltán: Fantázia hegedűre és orgonára

Pintér Dávid – hegedű / Szabó András – orgona


5. Gárdonyi Zoltán: „Az én időm, mint a szép nyár” vegyeskarra, hegedűre és orgonára

Primavera Vegyeskar / Pintér Dávid / Szabó András – vez. Szabó Adrienn


6. Gárdonyi Zoltán: „Szívemnek kősziklája” vegyeskarra

Primavera Vegyeskar – vez. Szabó Adrienn


7. Gárdonyi Zoltán: „Az Isten emberének imádsága” (90. zsoltár) vegyeskarra és orgonára

Primavera Vegyeskar / Szabó András – vez.

Szabó Adrienn


8. Gárdonyi Zsolt: „Hálaadó ének” vegyeskarra és orgonára

Primavera Vegyeskar / Szabó András – vez.

Szabó Adrienn

 

*******

 

 

Gárdonyi Zoltán

(Budapest, 1906. április 25. Herford, 1986. június 27.)

Zeneszerzés-tanulmányait Budapesten Kodály Zoltán, majd Berlinben Paul Hindemith tanítványaként végezte, emellett a berlini egyetemen zenetudományi doktorátust szerzett. 1931–41 között a soproni Evangélikus Tanítóképző és a pécsi egyetem Sopronban működő Teológiai Fakultásának tanáraként, valamint az ottani Zeneegyesület karnagyaként, majd 1941-től 1967-ig között mint a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola professzora fejtett ki szerteágazó tevékenységet, ő volt a Zeneakadémia 1948-ben feloszlatott protestáns egyházzenei tanszakának utolsó vezetője. 1972-től családjával együtt Németországban élt. Zeneszerzői életműve felöleli a szimfonikus- és kamarazene, zongora- és orgonakompozíciók, az egyházi és világi szövegű vokális művek, továbbá pedagógiai célzatú darabok legkülönfélébb műfajait. Orgonaművei és bibliai szövegű kórusművei a 20. századi európai egyházzenében egyedülálló értéket képviselnek. Nemzetközileg is nagyrabecsült zenetudományi és zeneelméleti munkásságának mindenekelőtt a Bach- és Liszt-kutatás köszönhet alapvetően fontos eredményeket.

 

Gárdonyi Zsolt

1946. március 21-én született Budapesten, huszonkét éves koráig Gergely Ferenc, Sugár Rezső, Ferenczy György, Szervánszky Endre és Farkas Ferenc tanítványaként folytatta tanulmányait szülővárosában. 1968 óta Németországban él, 1971-től Wildeshausenben mint az Alexanderkirche főállású orgonistája és karigazgatója tevékenykedett. 1979-ben Bajor Állami Díjat kapott, 1980 óta Würzburgban az ottani Zeneművészeti Főiskola professzora. Neve időközben zeneszerzőként és világszerte koncertező orgonaművészként vált ismertté, sokrétű tevékenységét hanglemez- és rádiófelvételek, zeneelméleti tanulmányok és könyvek, valamint európai és amerikai főiskolákon tartott mesterkurzusai és vendégelőadásai dokumentálják. Gárdonyi Zsoltot a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2000 júniusában díszdoktori címmel tüntette ki.

 

A székesfehérvári PRIMAVERA VEGYES KAR 1972-ben alakult Horányi Ottilia vezetésével. Az énekkar fenntartója kezdetben a Megyei Művelődési Központ volt, 1994 óta ezt a szerepet a PRIMAVERA Kórusért Alapítvány vette át, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával.

Az énekkar városi és országos rendezvények állandó résztvevője, többek között az Országos Filharmónia székesfehérvári hangversenyeinek, a nyári Harmonia Albensis koncertsorozatnak vagy a 2010-ben a gyöngyösi Városi kórus kezdeményezésében indult „Barangoló Kórusfesztivál”-nak. Többször szerepeltek a Magyar Rádió Kóruspódium műsorában, ahol kétszer „Kiváló együttes” címet nyertek. Tevékenységüket Fejér megye Közművelődési Díjjal, a város a „Székesfehérvárért” kitüntetéssel ismerte el.

Több nemzetközi kórusfesztiválon is bemutatkoztak az elmúlt évtizedekben: X. Nemzetközi Kórusverseny – Debrecen (1982), Barcelona (1986), Várna (1989), Budapesti Nemzetközi Kórusverseny (1991 – „B” kategóriában arany minősítés), I. Szlovák Nemzetközi Kórusfesztivál (1997 – ezüstdiploma), Maribor (1998), Velence (2004), Rimini (2005). Testvérvárosi és egyéb partnerkapcsolatok révén több külföldi turnét tett már az együttes: 1987-ben és 1992-ben Görögországban, 1990-ben Tallinban (Észtország), 1992-ben Passauban (Németország), 1994-ben Chorley-ban (Anglia), 1997 őszén Freyungban (Németország), 1998-ban Szlovéniában, 1999-ben Horvátországban, 2007-ben Galántán (Szlovákia), 2009-ben Gyulafehérváron, 2010-ben Opolében (Lengyelország) adtak nagy sikerű hangversenyeket.

A PRIMAVERA Kórus repertoárja a reneszánsztól napjaink kóruszenéjéig terjed, önálló koncertjeik mellett az Alba Regia Szimfonikus Zenekar partnereként a zenetörténet nagy oratórikus remekműveit is folyamatosan műsorra tűzik, e közös produkciók közül többet lemezfelvételen is rögzítettek. Eddig öt önálló lemezük készült: 1992-ben Köszönet és hála, 2002-ben Vagyunk és leszünk, 2003-ban Fehérvári Trilógia, 2007-ben Áldott éj, 2010-ben Magasztaló ének címmel. Több ősbemutató is fűződik nevükhöz, többek között Kocsár Miklós és Daróczi Bárdos Tamás komponált művet felkérésükre.

Alapító karnagyuktól, a Fricsay-díjas Horányi Ottiliától 2008 januárjában Szabó Adrienn vette át az együttes zenei vezetését. Szabó Adrienn a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 1998-ban főiskolai, majd 2003-ban egyetemi diplomát szerzett karvezetésből, 1997 óta tagja a kórusnak.

 

Szabó Adrienn 1976-ban született Székesfehérváron. Édesanyja és testvére nyomdokain járva, óvodás korában kezdte hegedűtanulmányait a székesfehérvári Állami Zeneiskolában. Az általános iskola befejezése után a veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolában tanult tovább, ahol 1994-ben érettségizett hegedű- és szolfézsszakon. Tanulóévei alatt több országos szolfézsversenyen indult: 1993-ban 3. helyezést ért el Debrecenben. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetébe 1994-ben nyert felvételt szolfézs-zeneelmélet szakra, majd egy évvel később ugyanott hegedűszakon is folytatta tanulmányait. A szolfézs-zeneelmélet szakon 1998-ban, a hegedű szakon 1999-ben szerzett diplomát. Ezt követően Budapest-Kőbánya Zeneiskolájában tanított, majd 2002-ben visszatért Székesfehérvárra, ahol a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanára, 2008 szeptembere óta a szolfézs tanszak vezetője. 2000-ben sikeres felvételit tett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, ahol 2003-ban diplomázott ének-zenetanár, zeneelmélet-tanár, karvezetés szakon. Diplomakoncertjén a Primavera Vegyes kar énekelt. 2007-ig segédkarnagyként működött az énekkar mellett, majd 2008. január 1-től Horányi Ottilia alapító karnagy visszavonulása után, felkérésére átvette annak művészeti vezetését.

 

Szabó András 1984-ben született Székesfehérváron, középfokú zenei tanulmányait a helyi Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskolában, valamint a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte orgona szakon, majd sikeres felvételit követően a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán folytatta, ahol 2008-ban diplomázott orgonaművész-tanár szakon.

Több hazai és nemzetközi orgonaverseny díjazottja, Európa számos országában adott koncerteket szólistaként, illetve kóruskísérőként. 2010 második felében a Közép-Finnországi Operaegyesület zongora korrepetitoraként dolgozott. Jelenleg a finnországi jyväskylä-i Zeneművészeti Főiskolán tanul zongora szakon, Oleg Mantur növendékeként.

 

Kiss Dániel vagyok, 1990. augusztus 22-én születtem Székesfehérváron. Szüleimmel és testvéremmel Sukorón élek. 2001-ben kezdtem billentyűs hangszeren játszani, majd megismerkedtem az orgonával is. Ez a csodálatos hangszer segítette eldönteni továbbtanulásom irányát. Szakközépiskolai tanulmányaimat a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola orgona szakán kezdtem, majd a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban folytattam, ahol leérettségiztem. A jövőben főiskolán vagy egyetemen szeretném folytatni zenei tanulmányaimat.

A történelmi múltú sukorói református templomban 2002 óta én orgonálok a vasárnapi istentiszteleteken, és számos ünnepélyt, esküvőt kísérhettem már orgonajátékommal. Több budapesti templom orgonáját megszólaltathattam már, de legszívesebben a sukorói templom orgonáján játszom. Így minden nyáron várom a sukorói orgonaestet, amelyen örömet szerezhetek a komolyzene kedvelőinek.

 


Pintér Dávid 1983-ban született Móron, hegedülni 6 évesen kezdett Veszprémben Káté Istvánnál. 1994-2002-ig a budapesti Bartók Konzervatóriumban tanult, ahol Pichner Teréz, majd Petőfi Erika voltak a tanárai. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Kertész István növendékeként 2007-ben diplomázott, majd két évig Karlsruhe-ban a Zeneművészeti Főiskolán Ulf Hoelscher osztályában tanult tovább, ahol 2008-tól az Oscar und Vera Ritter-Stiftung ösztöndíjasa volt. 2009-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója. Számos versenyen nyert díjakat, többek között 1992-ben és 2001-ben a szombathelyi Koncz János Országos Hegedűversenyen Különdíjat, 2005-ben Szegeden a X. Országos Művészeti Diákköri Konferencián 1. díjat, 2005-ben Miskolcon a Nemzetközi Canetti Hegedűversenyen 4. díjat, 2007-ben a budapesti Szigeti József Nemzetközi Hegedűversenyen és 2008-ban a mosonmagyaróvári Flesch Károly Nemzetközi Hegedűversenyen Különdíjat. Részt vett Ulf Hoelscher, Szabadi Vilmos, Szecsődi Ferenc, Simon Standage, Olaf Adler, Zakhar Bron, és Eduard Zienkovsky mesterkurzusain.

Csatolt dokumentumok:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 82, összesen: 219072

 • 2021. október 25., hétfő

  Kerékpáron és futva tették meg a mintegy harminc kilométeres távot a sukorói református gyülekezet szervezte tizedik, jubileumi Velencei-tó-kerülés ré...
 • 2021. október 24., vasárnap

  Hálával tölti el mindaz, ami megadatott neki, és a sikert nem kizárólag a saját érdemének tekinti. Gémesi Csanád református kardvívó olimpikonnal besz...
 • 2021. október 22., péntek

  Hetven éve, hogy kezdetét vette az a koncepciósper-sorozat, ami az 1956 utáni megtorlások idején is mintául szolgált a református személyek elleni, ko...
 • 2021. október 21., csütörtök

  A szigetszentmiklósi regionális REFISZ-napon több mint száz fiatal hallhatta az evangéliumot, és vehetett részt kreatív közösségi programokon.
 • 2021. október 21., csütörtök

  „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el”!
 • 2021. október 20., szerda

  „A keresztyén ember tudja, az élet nem vele kezdődött és nem is vele ér véget, hálásak vagyunk, hogy a következő nemzedék tanulmányokat, hitet, ...
 • 2021. október 19., kedd

  Lelkészbeiktatás a Cegléd-Felszegi Református Egyházközségben
 • 2021. október 19., kedd

  Százharminc évvel ezelőtt, 1891 októberében született Palló Imre, Kossuth-díjas operaénekes, akit 90 éve kértek fel a pándi református gyülekezet pres...
 • 2021. október 18., hétfő

  Azok is Isten népéhez tartoznak, akikért még imádkozni, munkálkodni kell – hangzott el a Megbékélés Templomában Bartha Attila lelkészi beiktatásán.
 • 2021. október 17., vasárnap

  Gyülekezetük önállóságának 400. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a makádi reformátusok október 17-én, vasárnap.